LELEPLEZŐ - ORSZÁGKRÓNIKA - LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT

BOTRÁNYOS VALÓSÁGOK! A DÖBBENET, A KIJÓZANODÁS ÉS A REMÉNY LAPJA. A JÖVŐ TÖRTÉNELME. A LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT. Negyedévi ténymagazin.

 

Dr. Mészáros László:

Hat pontból álló javaslat a gazdaság felpörgetésére

 

Dr. Mészáros László, az alábbi cikk szerzôje francia állampolgár. A francia állam hivatalos nemzetközi jogi és gazdasági szakértője volt három évtizeden át. Fia ma Lionban egyetemi tanár. Szintén nemzetközi jogot tanít. Mészáros dr. orvos feleségével Debrecenben él nyugdíjasként.

Hosszan beszélgettünk a KDNP-ben és náluk is. Így jött az az ötlet, hogy elemezze az Orbán-kormány gazdaságpolitikáját, és adjon megoldási javaslatokat is. Ezt közöljük most a júniusi Leleplezőben.

 

A kormánynak be kellene töltenie a közérdeket szolgáló szabályozó szerepét.

 orbanviktor.jpg

Az 1998 és 2002 között működő Orbán-kormány tapasztalata alapján a magyar nép jogosan remélhette azt, hogy a 2010-es választások után az ország sorsa rendeződni fog, és arra az útra terelődik, amely reményt nyújthat a nép számára egy szebb jövő elérésére. A választók tisztában voltak azzal, hogy az új kormánynak nem lesz könnyű feladata, hiszen a kormány feladatát külön megnehezítette a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság negatív kihatása, amely országunkat is elérte. A problémák megoldásának megkönnyítésére kérte a Fidesz-KDNP a választópolgároktól a kétharmados politikai támogatottságot, amellyel jelenleg is rendelkezik. Ezt a politikai támogatottságot a választók nem egy „biankó kormányprogram" kivitelezésére adták, hanem egy olyan program létrehozására és kivitelezésére hatalmazták fel a kormányt, amely a nemzeti érdekek és a közjó figyelembevételével történik. Ez által a magyar nép életkörülményeit javíthatják és a demokrácia megerősítéséhez vezethet. Közel két év telt el a választások óta, és azt észleljük, hogy az ország, valamint az állampolgárok helyzete fokozatosan romlik. Jogosan felvetődik tehát az a kérdés: mi ennek az oka? Mire van szüksége a kormánynak ahhoz, hogy az ország jelenlegi helyzetén változtatni tudjon? A magyar nép tisztában van azzal, hogy jelenleg az ország nagy bajban van. Elsősorban azért, mert a gazdaság gépezete nem működik. Ennek következtében hamarosan a fizetési kötelezettség biztosításának határára juthat. Látható az is, hogy a kormánynak nincs megfelelő erőforrása ahhoz, hogy a társadalmi átszervezés, amit kezdeményezett, tervének megfelelően mihamarabb kivitelezésre kerülhessen.

Mik azok a politikai és gazdasági nehézségek, amelyekkel a kormánynak jelenleg szembe kell néznie, és honnan erednek? Ezek nem mostani eredetűek, kezdete a rendszer „változás" idejére vezethető vissza. Arra az időre, amikor a magyar politikusok a „kerekasztal körül" az ország „demokratikus működésének" feltételeit törvényesítették és annak keretében továbbra is lehetőséget adtak a kommunista rendszer kiszolgálóinak az új demokratikus államformába történő beépülésre. Gazdaság-politikai szempontból pedig nem a szociális piacgazdaság irányában történő átszervezését tűzték ki célul, amely a közjó felé irányuló technikai megoldás alapelve. A minőségi termelés beindításához nem a tönkrement munkaeszköz javítását modernizálását tűzték ki célul, amely biztosíthatta volna az egészséges versenyképes termelés által a költségvetéshez szükséges bevételi egyensúlyt. Ezzel szemben a mindenkori politikai elit azon tevékenykedett, hogy a még jól működő állami vagyonban lévő munkaeszközöket mihamarabb magántulajdonba juttassák, vagy külföldi érdekeltségek kezébe „segítsék át". Következménye ennek az lett, hogy egy erős nemzetállam alapjainak letétele helyett, az akkori politikai elit az országot a kiszolgáltatottság útjára terelte.

Elemzésem fontos része az, hogy világos képet kapjunk országunk jelenlegi helyzetéről. Mindenekelőtt szükség van a diagnózisra azért, hogy a szükséges terápiáról beszélhessünk. Könnyű kritikával élni, ami mindenki számára elérhető, ezzel szemben sokkal nehezebb az ország javát szolgáló megfelelő megoldásokat megtalálni, ami ennek az elemzésnek a célja.

1. Az ország jelenleg teljesen el van adósodva, mivel a különböző kormányok magas kamattal külföldi kölcsönöket vettek fel a központi költségvetés hiányának fedezésére. Hosszú éveken keresztül fogja ennek a következményét viselni a magyar nép. A gazdaságilag jól működő országokban is vesznek fel kölcsönöket a kormányok, de azok általában a nemzeti fejlesztési program hosszú lejáratú projektjeinek finanszírozására szolgálnak (nagy befektetést követelő építkezések, út- és vasúthálózat fejlesztése stb.) Ezek a projektek megtérítik a befektetett összegeket és nem az állampolgárokra hárul a kölcsönök visszafizetésének terhe. Megjegyzendő az a tény, hogy a kölcsönök felvételéhez minden esetben parlamenti beleegyezésre van szükség.

2. Másik megoldás, amit a különböző kormányok választottak, az ország „privatizáció formájában történő kiárusítása". A nemzeti vagyont már majdnem teljes egészében kiárusították. Egy demokratikusan működő országban a privatizációnak is megvannak az erkölcsi szabályai. A privatizáció az államháztartás követelményeinek és a közérdeknek megfelelően történik. Az államkasszába befolyt „friss pénz" vagy a munkaeszköz javítására, vagy a szociális kiadások fedezésére szolgál. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az állami tulajdon szükség esetén „szelepként" működhet a kormány kezében gazdasági és társadalmi problémák megoldására.

3. Jelenleg a magyar nép a szolgáltatási- és adóterhek alatt az elszegényedés útján halad, és rövidesen fizetőképtelenné válik. Ez elsősorban a bérből és fizetésből élő társadalmi réteg, valamint a nyugdíjasok életszínvonalának csökkenésével magyarázható.

4. Ehhez hozzájárul az infláció és a munkanélküliség emelkedése, amely a termelés és a fogyasztás alakulásának következménye.

Ez az ország jelenlegi helyzetképe és bizonyítéka az elmúlt 22 évi gazdaságpolitika sikertelenségének. Vitathatatlan az is, hogy az utolsó 8 évben a Gyurcsány-kormány hatványozottan hozzájárult ennek a rossz állapotnak a kialakulásához. Akkor, amikor a társadalmi feszültség fokozódik az országban, a széles kiszolgáltatott társadalmi réteg azt kéri a kétharmados parlamenti támogatottsággal rendelkező kormánytól, hogy vegye védelembe és töltse be a közérdeket szolgáló szabályozó szerepét. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy az ország az Európai Unió tagállama és jelenleg nincs érdeke ebből a közösségből kilépni. A nemzeti érdekekért folyó harcnak úgy kellene lefolynia, hogy az ne sérelmezze az EU-val történő együttműködés szabályait. Stratégiai szempontból sem az ország érdeke az, hogy ebben a nehéz válságos helyzetben a kormány még a kialakult konfliktushelyzetek megoldására is pazarolja energiáját, hanem diplomatikus eljárások alapján arra kellene törekednie, hogy az ország helyzete fokozatosan javulhasson.

Ez nem jelentheti azt, hogy a kormánynak nem kell kiállnia az ország érdekeinek megvédése mellett. Ennek megfelelően a magyar diplomáciának fel kellene hívni az unió technokráciájának a figyelmét arra, hogy tanácsos lenne, ha a közösség az alapítók szellemének megfelelően működne és figyelembe venné az általuk vallott értékrendeket: a tagállamok identitását és az állampolgárok egyenlőségét. Gazdaságpolitikai szempontból ez azt jelenti, hogy az uniónak prioritást kellene adnia a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti társadalmi rétegek nagy különbségének csökkentésére. Tanácsos lenne ebben a nemzetközi válságos helyzetben ennek az égető problémának a megoldását keresni. Szükséges lenne az unión belül egy közjó felé irányuló szociálpolitikai program létrehozásának a kezdeményezése. Elképzelhető, hogy ebben az eljárásban a magyar politikusok más országok támogatottságát is elérhetnék (gondolok itt elsősorban a közép-európai tagállamokra). Ösztönző hatással kellene lenni arra, hogy az unió működésének filozófiája a közösség érdekében átgondolásra kerüljön, esetleg újratárgyalás témájává váljon, hiszen nagy szükség lenne működésének a reformjára. Az erre irányuló szociálpolitikának a kivitelezéséhez szükség lenne a nemzeti javak újraosztásának az elméletét is figyelembe venni. Ez egy hosszú távú megegyezéshez vezethetne azokkal, akik a piacgazdaságban a nagytőke-hatalom érdekeit képviselik. Eljött az ideje annak, hogy általuk is megfontolásra kerüljön a demokrácia alapelvén működő, és a nemzeti érdekeket képviselő társadalommal történő további zökkenőmentes együttélés feltételeinek a megtárgyalása, amelynek alapja részükről a hatékonyabb társadalmi felelősségvállalás. Ténylegesen az, hogy felvállalják javaik egy részének különböző formában történő visszajuttatását a társadalom, vagy azok számára, akik munkájukkal gazdagságuk gyarapodásához hozzájárultak. El kell ismerniük, hogy a bukás folyamatában van a jelenlegi kapitalista nézeteken és alapokon működő globális hatalom. Az az új párbeszédforma, amely a jelenlegi problémák megoldásához vezethet a közösség számára új erőforrásokat biztosíthatna, számukra pedig a túlélést jelentené. Egyben hozzájárulna a jelenlegi társadalmi feszültség feloldódásához is.

A magyar kormánynak szüksége van a nép segítségére. Téves azt gondolni, hogy a kormány mindent meg tud oldani. Ahhoz, hogy a dolgok rendeződjenek nemzeti összefogásra és egyetértésre van szükség, mely szerves összetevője egy erős nemzetállamnak. A megoldáshoz nemcsak politikai, hanem népakaratból származó dinamikus lendületre is szükség van. A nemzeti egység létrehozását elsősorban a kormány közérdekű intézkedései hozhatják létre. A közérdek folyamatos szem előtt tartása szükséges, hogy vezesse a kormányt, mert csak ez adhat lehetőséget arra, hogy elnyerje az elkeseredett társadalmi réteg elfogadottságát, elismerését. Gazdaságpolitikai szempontból az erős nemzetállamot többek között az jellemzi, hogy az ország gazdaságát befolyásoló nagy szolgáltató elosztó rendszerek a magyar állam vagy magyar érdekeltségek kezébe kerüljenek. Felsorolásomban szeretném kiemelni azokat a fontos gazdasági szektorokat, amelyeknek visszaszerzése hozzájárulna egy erős nemzetállam kialakulásához, egyben biztosíthatják az ország gazdaságának fejlődését is.

 

1. Magyar érdekeltségű bankrendszer kiépítése.

 

Ismert az a tény, hogy a pénzvilágban csak annak van beleszólási lehetősége, ráhatása, aki befolyásolhatja annak működését. Fontos lenne a Magyar Nemzeti Bank állam által történő ellenőrzési lehetősége, működésének szabályozása a magyar állam érdekeinek megfelelően. Olyan törvényt kellene hozni, hogy a Nemzeti Bankon keresztül a magyar államnak betekintése lehessen a bankok és pénzintézetek tevékenységére.

Tanácsos lenne teljes mértékben magyar érdekeltségű bankok létrehozása: Népi Bank, Takarékpénztár, Mezőgazdasági Hitel Bank stb. Célszerű lenne az is, hogy ezek a bankok közérdekű megbízásokkal rendelkezzenek, az állam pedig résztulajdonosként szerepeljen. Így ezeken a bankokon keresztül lehetőség nyílna a célirányú költségvetési pénzforgalom biztosítására. Ez rákényszerítené a külföldi bankokra a tisztességes verseny betartását. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdaság működésének, valamint a lakosság pénzügyi szolgáltatásának biztosítására szükség van a bankok működésére. Elfogadhatatlan az, hogy a Magyarországon működő bankok és a különböző pénzintézeti érdekeltségek gátlástalanul „harácsoljanak", és emiatt igazságtalanul növeljék profitjukat a magyar nép rovására. Új szabályokat kellene kidolgozni a banki szektor működésére. Ennek keretében szükség lenne többek között a bankok reális szolgáltatási díjának harmonizálására és az általuk alkalmazott kamatok jogosultságának meghatározására, valamint arra, hogy a szolgáltatási szerződések figyelembe vegyék a hitelfelvevő érdekeit és jogait is.

 

2. Az élelmiszer-szolgáltatás magyar kézbe történő visszakerülése.

 

Magyarország elsősorban mezőgazdasági ország, ezt Orbán Viktor miniszterelnök úr is több alkalommal kijelentette. Ennek értelmében célszerű lenne, főleg ebben a válságos helyzetben, az ezzel járó előnyöket kihasználni, és egy nemzetérdekű vidékfejlesztési gazdaságélénkítő programba ezt konkrétan beilleszteni. A magyar termőföld képes eltartani országunk lakosságát. Fontos lenne ennek érdekében a termelés gazdaságosabb hasznosítását mind strukturális, mind minőségi szempontból javítani. Ezáltal jobb piaci lehetőséget biztosítani mind belföldi, mind export téren. Ez hozzájárulna elsősorban a családi kis- és középvállalatok megerősödéséhez, versenyképességük biztosításához és nem gátolná a magyar nagygazdák, tervszerű, nemzetérdekű működését sem. Fontos lenne a magyar érdekeket képviselő, és elsősorban a belső fogyasztást biztosító élelmezési ipar helyreállítása, fejlesztése, amely lehetőséget adna nemcsak a munkahelyek biztosítására, hanem közvetve a piac terén a mezőgazdasági termékek értékesítésére is. Tudni kell azt, hogy az Európai Unió tagállamai közül azok tudnak legkönnyebben szembenézni ezzel a nemzetközi válságos helyzettel, amelyeknek lehetőségük van nagyrészt a saját élelmiszer szolgáltatásuk kezelésének biztosítására, így például Németország, Franciaország, Hollandia és Dánia. Fontos lenne az, hogy a magyar kormány ezen országok politikájának megfelelően olyan jogi feltételekhez kösse a magyar föld megvásárlását, hogy az elsősorban a magyar természetes személy, illetve a magyar állam tulajdonában maradhasson, kizárva minden magyar földdel történő spekulációs lehetőséget.

 

3. Az energiaszolgáltatás közérdekű szabályozásának biztosítása.

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nehéz feladat, mivel országunk csak kevés természetes, tradicionális nyersanyaggal rendelkezik. Szoros tárgyalásokat kell folytatnia a kormánynak a nyersanyagot kitermelő és előállító multinacionális vállalatokkal, valamint azokkal, akik a szállítást biztosítják ahhoz, hogy országunk megfelelő mennyiségű nyersanyaghoz juthasson. A mindenkori világpiaci árat zsarolásra alapozzák és általában a fizetőeszköz árfolyamával támasztják alá, amit kénytelenek vagyunk elfogadni. Nem beszélve arról a politikai zsarolásról, amelyet az eladó ország gyakorolhat kormányunkra. Fontos lenne tehát, hogy a beszerzés több országból történjen, ez kizárná a monopolhelyzetből eredő zsarolás lehetőségét. Fontos lenne visszavásárolni annak a nemzeti gáztartaléknak a tulajdonjogát, amely a magyar föld alatt van és kanadai befektetők vásároltak meg. Akkor, amikor szegény családok képtelenek a számukra szükséges tüzelőanyagot megvásárolni, tanácsos lenne kihasználni ezt az alkalmat, és a közterületi erdőket (önkormányzati, állami) kitisztíttatni azokkal, akiknek szükségük van tüzelőre. Ez megakadályozná azt, hogy jogszabály-ellenesen taroljanak le erdőket. A kormánynak nyomatékosabban ösztönöznie kellene a lakosságot az energiatakarékosságra. Ki kellene használni minden olyan technikai megoldást, amely a megújuló energiaforrások felhasználását biztosíthatja.

 

4. A kiárusított termelőeszközök, nagy értékű magántulajdonok és magánvállalatok felülvizsgálata.

 

Erre azért lenne szükség, mert az állam tulajdonát képező eladott értékek általában értéken alul, és korrupciós helyzetben történtek. Emiatt a magyar állam jelentős anyagi károkat szenvedett. Tisztázni kellene egyben a tulajdonok vásárlásához szükséges anyagi forrás eredetét, annak megszerzési jogosultságát, és az ezzel járó adókötelezettség teljesítését. Az átvizsgálás és a helyzetrendezés jogi alapját az új alkotmányon alapuló törvény biztosíthatná. Nem elég a morális elégtétel elérése, hanem arra kell törekedni, hogy konkrétan bekerüljön a jogtalanul elsajátított állami vagyon értéke az államkasszába, vagy visszakerüljön az állam tulajdonába. Tanácsos lenne, hogy a helyzetrendezés keretében a magyar állam visszaszerezze az 51 %-os tulajdonjogot azoknál a vállalatoknál, amelyek a magyar nép nemzeti értékét, büszkeségét képezik. Tudni kell azt, hogy egy erős nemzetállam 35-40 % állami tulajdonnal rendelkezik, amely ha szükség van rá „szelepként" működhet vagy nemzetgazdasági, vagy szociálpolitikai téren. A magyar közvélemény tisztában van azzal, hogy a privatizáció gyümölcsét elsősorban azok a neoliberálisok vágták zsebre, akik a privatizáció „szakszerű" lebonyolítását elősegítették, és közreműködésükért jelentős közvetítői díjat vehettek fel, az eladási ár és a valós érték különbözetéből pedig hatalmas vagyonokat zsebeltek be. „A privatizációs ügyletekkel való tételes elszámolás megkerülhetetlen!"

 

5. A többsávos adórendszer visszaállítása.

 

A kormány tervbe vette a többsávos áfa-fizetés alkalmazását, ennek filozófiája elfogadható, mivel a magas áfa-kulcsok a luxustermékeket érintik. Ennek értelmében tanácsos lenne a többsávos adórendszer visszaállítása, ez eredményesebb és igazságosabb befizetést biztosíthatna az államkasszába és lehetőséget nyújtana az elszegényedett középosztály, mint fogyasztói tábor megerősödésére. A többsávos adórendszernek szintén a fokozatosság elvére kell épülnie, arra a gyakorlatra, hogy aki többet keres, az többet fizessen a közösség kasszájába. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni a felső adósávok meghatározása folyamán a profitból adódó munkaeszköz fejlesztésének lehetőségét sem. Ami a külföldi érdekeltségeket illeti, meg kell szüntetni mindazokat az adó- és egyéb kedvezményeket, amelyekkel rendelkeznek. Ennek jogosultságát az európai jogszabályok is alátámasztják a versenyképesség feltételeinek előírásában. Ez az eljárás egyben biztosíthatná a magyar vállalkozók versenyképességének lehetőségét is.

 

6. Kiegészítő nemzeti érdekeket szolgáló intézkedések.

 

Tanácsos lenne a kiemelkedően nagy vagyonnal rendelkezőket „vagyonadó" címen megadóztatni. Ez nem vonatkozna azokra a nagyvállalatokra és termelő egységekre, amelyek munkahelyet biztosítanak vagy létesítenek. A nagy vagyonadó kategóriába kellene sorolni elsősorban azokat, akik a magyar társadalmi és gazdasági átalakulásból szerezték meg aránytalanul nagymértékű vagyonukat. Ez a társadalmi hozzájárulási forma lehetőséget nyújtana a kormány szociálpolitikájának a javításához. A nemzeti javak újraosztása folyamán elsősorban azokat kelleni terhelni, akik fizetőképességgel rendelkeznek.

Egy demokratikusan működő ország jelképe többek között a szolidaritás. Ez ad lehetőséget arra, hogy a társadalmi rétegek közötti különbségek némileg kiegyenlítődjenek. Fontos tehát még a jelenlegi válságos helyzetben is a költségvetés azon tételeinek megtartása, majd fokozatos emelése, amely biztosítja a családi támogatások, a közoktatás, valamint a közegészségügy terén szükséges anyagi és humán forrásokat. Meg kell hagyni a szociális támogatás erkölcsi értékét, valamint a szociális biztonság érzését, főleg azok számára, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, és mindazok részére, akik munkanélkülivé váltak.

 

A magyar gazdaságpolitika szempontjából hasznos lenne, hogy Magyarországon - az Európai Unió mintájára, aki Magyarországra telepítette az Európai Innovációs és Kutatóközpontot - más tudományos kutatóbázisok is létesüljenek. Magyar elgondolás szerint különböző programok kivitelezésére, partneri alapon, külföldi kutatási egységekkel. Így a magyar „szürkeállomány" felértékelődne, tekintélyt szerezne elsősorban az EU-ban, és produktumát értékesíteni lehetne. Arra kellene törekedni, hogy a magyar kutatók, valamint az ország egyéb szellemi erői Magyarországon találják meg azokat a lehetőségeket, amelyek előrehaladásukat, szaktudásuknak kiteljesedését biztosítják. Tudásukkal, megszerzett tapasztalataikkal ily módon közvetlen hozzájárulhatnának az ország presztízsének növekedéséhez és erejének gyarapításához.

 

Ügyelni kellene arra, hogy a kereskedelmi hálózatban a közbeeső „élősködők" ne kapjanak helyet, mivel ők eredményezik azt, hogy az árak a termelőtől a fogyasztóig eljutva aránytalanul megnövekednek.

Igazságtalannak és érthetetlennek tartom a banki tranzakció adónak a bevezetését, főleg akkor, ha az a kis átutalások összegére is vonatkozik, amit elsősorban a szegény társadalmi rétegnek kell elviselnie. Ezzel szemben tanácsos lenne tranzakciós adót kivetni mindazon multinacionális vállalatok és külföldi pénzintézetek számára, akik Magyarországon szerzett profitjukat nem itt akarják befektetni, hanem külföldre akarják kivinni.

 

Új külföldi piaclehetőségek felkutatására, valamint magyarországi befektetők keresése céljából tanácsos lenne az ország piackutató diplomáciai hálózatának szakemberekkel való kibővítése és kiegészítő autonóm hálózat létrehozásának megszervezése.

 

Összefoglalva: Az említett 22 év tapasztalata alapján „az amúgy demokráciának nevezett rendszerben a pártok azért tették meg a magyar nemzettel s az egész országgal azt, amit - azért siklathatták ki az egész rendszerváltást -, mert a valós nemzeti és állampolgári szempontok és érdekek mindig háttérbe szorultak a párt- és kormányhatalmi szempontokkal és érdekekkel szemben, méghozzá amiatt mert - különböző okoknál fogva - szinte teljesen hiányzott a nemzet, ill. a civil társadalom önvédelmi képessége, felkészültsége" (Varga Domokos György: Messze vezető elmélkedés és távlatos értékelés Gaudi-Nagy Tamás és Navracsics Tibor nyilvános vitája alapján.)

 

A 2012. január 21-i példátlan nemzeti összefogáson alapuló békemenet viszont azt bizonyítja, hogy a magyar nép képes összefogni a nemzeti érdekek ügyében. Most már a magyar kormánynak kell válaszolnia a nép felhívására és konkrétan gyakorolnia a nemzet érdekében történő szabályozó szerepét.

Dr. Mészáros László

  sorlila.gif

 Tőke Péter–Julius Mohácsi: A Nagy Testvér még trükkösebben figyel – már a Facebookon is kémkednek BŐVEBBEN...

  titkos_osszefogas_borito_1.jpeg

Titkos összefogás Orbán Viktor győzelméért című lehallgatós könyvemnek újabb aktualitása van. Az iPhone és az androidos okostelefonokba be van építve egy titkos egység, ami lehetővé teszi, hogy a tulajdonos tudta nélkül bekapcsolják és lehallgassák nemcsak a telefonálást, hanem kikapcsolt állapotban a környezetben hallható beszélgetéseket is. Sőt, a kis okoska sunyi módon bekapcsolja a videókameráját, és filmet vagy fotókat készít a gyanús személyekről. Amerikai tudósítónk a Facebook „árulásáról” tudósít, miszerint a közösségi portál a titkosszolgálatok vadászterületévé vált.  BŐVEBBEN...

sorlila.gif

Orbán Viktor miniszterelnök XIV. évértékelő beszéde a Millenárison

 Szolidaritás a meghurcolt magyarokkal 

A baloldal előre eltervezte Magyarország elszigetelését? FERDÍTETT A NYUGATI SAJTÓ. Éljenek a szuverén nemzetek, éljen Magyarország! Lengyelhonban is lángolt az unió zászlaja Éljenek a szuverén nemzetek, éljen Magyarország!

sorlila.gif

 gazreklam2.jpg sorlila.gif

Tőke Péter: Titkos összefogás Orbán Viktor győzelméért és a sunyi kémkukkolások BŐVEBBEN... 

A CIA-KGB kettős ügynök információi engem igazolnak: ösztöndíjas diák korában megfigyelték Orbán Viktort, Kövér Lászlót, Szájer Józsefet és másokat is... 

 titkos_osszefogas_borito_1.jpeg

Peter Sheldon: Titkos összefogás Orbán Viktor győzelméért BŐVEBBEN...

sorlila.gif

MEGJELENT:

 CSURGAY JUDIT: A FIRST LADY 

- CSAPDÁBA CSALVA-

firstlady.jpg

 Az újrakezdés és a szerelem gyönyörű regénye ez. Egy különleges asszony rendkívüli életútjának hol krimibe illően izgalmas, hol szívszorítóan lágy, líraian romantikus története.

A Párizsban és Budapesten játszódó, filmszerűen pergő szövegvilág hőse egy törékeny, kicsit angol, picit olasz, csöppet magyar, ötvenes éveiben járó, ám mégis kislányosan fiatal, lélegzetelállító nő, a karrierjét a fiáért feladni kényszerült egykor világhírű mezzoszoprán, Juliette.

Szépen ívelő pálya, mindent elsöprő szenvedélyes szerelem, tragikus házasság, kegyetlen válás, sikerek és bukások, születés és halál, a miniszter férj ördögi csapdája, zuhanás a csillogásból, a luxusból a semmibe, Juliette harca az elveszített fiáért, a túlélésért, egy beteg kutyáért, a pénzért s önmagáért, remények, csalódások és pofonok, a lelki-fizikai terror, a kiszolgáltatottság, a létbizony talanság és a megaláztatás gyötrelmei, az állás, majd a társkeresés útvesztői, a talpon maradás kétségbeesett küzdelmei túl az ötödik X-en, araszolás Waterloo árnyékából felfelé a lejtőn egészen az Elysée - palotáig, a first ladységig- erről szól a lélektani rezdüléseket is gazdagon ábrázoló, ízig-vérig mai történet.

Út a nemzetközi énekversenyektől a világot jelentő deszkákig, a milánói La Scalatól a New York-i Metropolitanig, s a londoni Covent Garden színpadáig.

Út a rendszerváltás előtti magyar miniszter kelepcéjéből a francia köztársasági elnök rezidenciájáig. Út a világ élvonalából, a címlapokról, az ünnepelt sztárlétből a váratlan magányba, az arcpirító, bénító szegénységbe. S végül a visszaútonnan, ahová a sors csak elvétve oszt retúrt...

NOVUM PRO KIADÓ, AUSTRIA GERMANY HUNGARY SPAIN SWITZERLAND - www.novumpro.com

sorlila.gif

Politikai fotók: Tőke Péter, dr. Ilkei Csaba, Magyar Hírlap, Magyarok Szövetsége, Nemzeti Hírháló, Kuruc.info, tallózás digitális képernyő-fotózással az MTV, Hír TV, TV2, Echo TV és más kereskedelmi tévék legérdekesebb műsoraiból. Fidesz, orbanviktor.hu és MeH fotók...

Egyéb fotók: Intermix digitális archívum

Ezúton is köszönjük magyar és külföldi barátaink e számunkhoz adott anyagait és segítségét.

 
sorlila.gif
 

 ÚJ AKCIÓ! ENERGATIKAI TANUSÍTÁS

energia_tablazat.jpg

BUDAPEST KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL CSUPÁN 7.000,-Ft-tól mérettől függően, kiszállási díj nélkül 2012. MÁJUS 31-IG!  BŐVEBBEN... 

energetikai_tanusitas.jpg

sorlila.gif
 
LINKAJÁNLÓ - LINKCSERE:

MAGYAROK SZÖVETSÉGE: 

http://www.magyarokszovetsege.hu/

NEMZETI HÍRHÁLÓ: http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php

FÜGGETLEN ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE: http://fusz.hu/

50%-AL KEVESEBB VÍZSZÁMLA:

http://energiaklub.hupont.hu

E-KÖNYVEK LETÖLTÉSÉHEZ KLIKKELJEN IDE:  PannonPiac 

GÁZMEGTAKARÍTÁS: www.turbobooster.hupont.hu

MUNKALEHETŐSÉG: BŐVEBBEN... 

HASZNOS: www.hasznosoldalak.hu

Weboptim Keresőmarketing

Megalapozott Döntés

Keresned sem kell!   Internet.wyw.hu   Hun-Web Linkek

25%-AL KEVESEBB GÁZSZÁMLA! BŐVEBBEN...

50%-AL KEVESEBB VÍZSZÁMLA! BŐVEBBEN...

      MÉDIAPARTNER: Megalapozott Döntés

  

   Ingyenweblapok.hu-Ingyenes weblap sablonok

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 107
Tegnapi: 190
Heti: 1 428
Havi: 3 889
Össz.: 1 667 028

Látogatottság növelés
Oldal: Hat pontos mentőjavaslat - Dr. Mészáros László
LELEPLEZŐ - ORSZÁGKRÓNIKA - LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT - © 2008 - 2024 - leleplezo.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »