LELEPLEZŐ - ORSZÁGKRÓNIKA - LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT

BOTRÁNYOS VALÓSÁGOK! A DÖBBENET, A KIJÓZANODÁS ÉS A REMÉNY LAPJA. A JÖVŐ TÖRTÉNELME. A LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT. Negyedévi ténymagazin.

 

Mándoki Andor:

Az európai keresztény civilizáció jövője

 

A XX. század elején a fehér keresztény ember méltán tarthatta még a világ vezető erejének az európai civilizációt. Mára ez már a múlté. A keresztény és Európa ellenesség jegyében generált világháborúk szétrombolták ezt az erőt, hatalmat. Eszmélő gyermekkoromban nagy érdeklődéssel lapozgattam az I. világháborúról szóló képes köteteket. Nem értettem, hogyan lehetséges, hogy a Központi Hatalmak mindenütt az ellenség földjén mélyen bent vannak, és a háborút vereséggel végzik. Felnőtten megismerve Wilson amerikai elnök békéltető, hamis pontjait még inkább értetlenül álltam Trianon és Versailles békediktátumai előtt. Megrettenve éltem át a II. világháborút és a szovjet rémuralmat kérdezve, hogy miért történnek ezek a szörnyûségek és miért pont Európában? A rendszerváltó események elemzése döbbentett rá a világot uraló, irányító gyûlölettel terhes háttér erők létezésének felismerésére.

 

Egypólusú világrend

 

A globális pénzvilág egypólusú világrendet akart felépíteni, a Földi Királyságot. Ehhez igényel csekély létszámú arisztokratikus elitet, gondolkodásra képtelen, lusta szakbarbár értelmiséget és egy robotoló, fogyasztó konzumidióta rabszolga tömeget. Ennek érdekében törte meg a XX. században az európaiak gyarmatbirodalmát. A világháborúk után erre találja ki a gazdaság feletti uralma megszerzésére a globalizáló gazdaságpolitikát, az újkori gyarmatosítást a nemzetgazdaságok felszámolásával. A globalizáció sikerrel számolja fel Amerikában, Európában a fehérek földjén a nemzetgazdaságot. A siker titka, visszatérés az Aranyborjú imádásához, a hazugság, csalás, tolvajlás technikájához, a becsapáshoz, átveréshez. A siker növelése érdekében ennél még tovább is megy, az európai keresztény civilizációt akarja tönkre tenni, felszámolni, mint a globalizáció feltételezett ellenlábasát. Európa technikai tudását veszi át Amerika, majd a tőke és a munkaerő szabad áramlását biztosítva keletre telepíti a globalizáció a profit növelésének gerjedelméből fakadóan mérhetetlen munkanélküliséget hagyva a technika szülőföldjén. Kibérli az amerikai LaRouch szenátort, hogy hirdesse Európában ennek hazug nagyszerûségét.

Ezzel hiúsította meg ostoba módon a pénzvilág tervét, az egypólusú világrend létrehozását. Az emberiség szerencséjére ma már többen építenek világbirodalmat. Élenjár Kína és Oroszország. Az előbbi rövidesen lekörözi az Amerikai Egyesült Államokat. Remélhetőleg így fuccsol be a globalizáció terve a világ feletti uralom megszerzésére. Ilyenképpen talán megmenekülhet az emberiség a Földi Királyság apokaliptikus víziójától. Amiért tenni is kell még, hogy végleg megbukjon a terv, és ne legyünk a pénzvilág urainak a rabszolgái.

 

Keresztény- és Európa-ellenesség

 

Amennyiben van muszlim, cigány és egyéb kisebbség ellenség, antiszemitizmus, úgy lennie kell keresztényellenességnek is. Ezek az ellenérzések egymást feltételezik. A XX. században Európa vezető szerepét a világban felszámolják. Európa ellenesség nélkül, ez nem jöhetett volna létre. Az utóbbi évszázad eseményei az európaiak ellenére szánt események sorozata. Civilizációjuk szétverése folyik. Tudásuk, gazdaságuk megszerzéséért, vallásuk, hitük, erkölcseik szétveréséért van háború ellenük a globalizáció ürügyén most is az utóbbi évtizedekben. Európa azért ellenség, mert fehér keresztény emberek lakják, mert vezető szellemi erő tulajdonosa és mert birtokolta a fél világot. Detronozálása a XIX. század elején Monroe amerikai elnök nyilatkozatával veszi kezdetét. „Amerika az amerikaiaké!" Ezt követően a gyarmatosítóknak el kell hagyni Amerika területét. Majd jön a XX. század, amikor is két világháború után fel kell számolni a gyarmatait. Vezető helyét a világban át kell adnia az Egyesült Államoknak, mert a pénzvilág urai ezt így kívánják a Föld feletti uralmuk megszerzése érdekében.

Európa története a XX. században megrontásának históriája. A Luzitánia megtorpedóztatása teremti meg a lehetőséget, hogy az Egyesült Államok hadat üzenjen a Központi Hatalmaknak a háború befejezése előtt. Wilson amerikai elnök hamis békepontjai veszik rá az ellenfeleket a fegyverszünet és a béke elfogadására. Kapják a teljesíthetetlen diktátumokat, amelyek szülik a következő háborút. Még előtte tőkés segítséggel hozzák létre a Szovjetuniót Európa megosztására és a következő háború egyik ellenfelének. Ugyancsak kisarjad a pénzvilág segítségével a nácizmus is a szovjet hatalom ellenfelének a II. világháború drámájához. Pótlólagos feladata még a zsidók üldözése, az antiszemitizmus kivirágoztatása a társadalmi béke megbontására Európában. Mindezek jól szolgálják a keresztények és az Európa-ellenes gyûlöletet. Kitör a II. világháború, rettenetes pusztítást okozva. A partra szállás késleltetése, fél Európa átengedése a bolsevizmusnak ugyancsak a vak gyûlölet jegyében fogant meg.

A háború után tovább rombolják Európát. Felszámolják az európai gyarmattartók birodalmait sorra, rendre mindegyiket. Rabszolgának adják el Kelet-Európa népeit a szovjetek hasznára, pusztítva még ezzel is a keresztényeket. Majd jön a hidegháború, a fegyverkezési hajsza, felkészülés a III. világháborúra atombombával a keresztények, európaiak kiirtására. Időközben találtak egy lukratívabb megoldást a globalizációt, amelyik teremti a szegénységet és a nyomort, ami éppen úgy gyilkol, mint az atombomba. Ebben a vetélkedésben furcsa menetrendszerûséggel követik az új amerikai fegyvertípusokat a szovjet hasonlók. Erősítve ezzel a Szovjetuniót hogy most már biztonsággal győzhesse le Európát. Ezek mind a keresztények és az európaiak elleni érzületből fakadnak. Persze morbid szellemeskedéssel lehet ezen túllépni holmi összeesküvés elméleteket huhogni. A tények azonban nem hazudhatók el. A keresztények elleni támadás is a második világháború után több, mint másfél millió német hadifogoly likvidálása az amerikai táborokban „eisenhoweri" módon a szabad ég alatt, földben vájt üregekben, halálra éheztetve akár még a kannibalizmusra is késztetve a szerencsétleneket. Meg kellett halniuk, mert keresztények, európaiak voltak. (James Bacque: Other Losses, Stoddard Publishing Co. Ltd. Toronto 1989.) A hadifoglyok ellátmánya, az amerikai becsületes adófizetők pénze még el is tûnhetett a pénzcsinálás tébolyulatában. Hasonlóan gyilkolja a szovjet rémuralom is az európai keresztényeket fogolytáboraiban a gulágokon. Tel-Avivban 2007. október 10-én a Hilton szállóban egy rendezvényen Simon Perez elnök bejelenti, hogy felvásárolják Manhattant, Lengyelországot, Magyarországot... Nemrégen pedig Elie Wiesel Budapesten előadásában közli... „a keresztényeknek már eljött a Messiás, a zsidók számára még nem..." Az egyik a mennyországi, a másik a földi boldogulást ígéri népének. Az európaiak gazdaságát pusztítják, gyarmatait elveszik, hitüket, vallásukat, erkölcseiket mérgezik, rombolják. Az Európa- és keresztényellenesség a XX. században sokba került: több mint 150 millió ember veszítette el életét, amiben 6 millió a zsidó áldozat.

Fordult a világ. Ázsiát erősítve Európát gyarmatosítja a pénzvilág a globalizációval. Az egykori gyarmati kizsákmányolásnál a mostani sem jobb! Úgy tûnik, hogy Európa sorsa a XX. században a keresztényellenesség jegyében pecsételődött meg. A felebaráti szeretet sem kötelez azonban arra, hogy önfeladóan tûrje azt még Jézus Krisztus szerint sem. Védje magát Európa!

 

 

Európai Unió

 

A nyugati világ gyarmatbirodalmainak igazi urai, haszonélvezői mindig leginkább a kereskedők, bankárok, befektetők, a pénzvilág reprezentánsai voltak. ők adták a pénzt a gyarmatosító hódításokhoz. A nemzeti zászlót lobogtató népek a katonákat, a hullákat és az uralmat fenntartó tisztségviselőket. A pénzvilág urai, a háttérhatalom a XX. században az európai gyarmatosítókat az Egyesült Államokra cseréli le. Ezt a célt szolgálták a világháborúk és most a globalizáció.

Ezt ismerte fel a II. világháború után De Gaulle tábornok és a francia, német, olasz kereszténydemokrata politikusok egy csoportja. Létrehozták az Acél és Szén Közösséget, az Európai Unió elődjét. Az angolszász vadkapitalizmus ellenére kialakították a felebaráti szeretet szellemében fogant, közjót megvalósítható piacgazdaságot, az emberközpontú élhető kapitalizmus változatát. A hatvanas évek elején megjelent egy tanulmány Nyugat-Németországban. A szerző arra hívja fel a figyelmet, milyen balgaság hagyni, hogy a tradíciók, történelem nélküli szuperhatalmak kijátsszák, leigázzák Nyugat-Európát, amikor annak gazdasági, szellemi, erkölcsi ereje különb azokénál. Az Európai Unió létre is jön, de amerikai gyámság alatt a globalizáló gyarmatosítás keretei között annak érdekében. Jelenleg 27 ország részvételével 4 millió km-en 500 millió lakosságával jelentős szerepet tölthetne be, ha nem a globalizáció foglya lenne.

A globalizáció a nemzeti gazdaságokat teszi tönkre, leépíti az életszínvonalat, akadályozza a gyarapodást, szegénységet, nyomort hoz létre. Válságokat generált a gazdasági rontás. Ezeket megszorításokkal kezeli. A gazdaság élénkítéséhez a piaci kereslet növelése szükséges. Forrás elvonással ez lehetetlen. Pénz kell a gazdaság bővítéséhez. Ezt még az ostoba is beláthatja. Nem úgy a globalizálók. Ebből következtethető, hogy a globalizáló válságok kezelése szándékos pusztítás. Jólétet is teremthetne a globalizáció. Nem azt teszi! Támadás az európaiak, a keresztények ellen. Helyettesíti az atombombával tervezett III. világháborút az unió szétverésére az európai keresztény civilizáció megsemmisítésére. Az unió helyzetét jellemzi a nemrég elhunyt Molnár Tamás Amerikában élt kereszténydemokrata tudós. Utolsó nyilatkozatai egyike arról szólt, hogy Amerika miért nem tartja riválisának Európát, „mert már gyarmatosította". Barát nem gyarmatosítja a barátját, csak az ellenségét!

Hír jelenik meg 2005-ben, hogy az amerikai titkosszolgálat 2020-ig terjedő időre prognózist ad a világ sorsáról. A Föld lakói megközelítik a nyolcmilliárdot. A szegények szegényebbek, a gazdagok gazdagabbak lesznek, vagyis a globalizáció sikeresen rabolja ki a Földet. Kína és India egyre erősebb a XXI. század az ázsiaiaké. Elemzők jósolják az EU szétesését, muzulmánok lepik el Európát. Ez utóbbiak akár a globalisták szándékai is lehetnek. Hiszen a prognózisok inkább tervek, mint jövendölések, ami ugyancsak az Európa ellenességre utal. Az ellentét a gyarmatosító és a nemzeti gazdaságpolitika között feszül. A globalizálóknak csak gyarmatosított Európára van szükségük. Az unió sorsát ellenlábasai szívesen látnák válságban, szétverve, pénzét devalválódva, földjét muszlimokkal elárasztva. Jelenlegi vezetői talán még nem ismerik ezt fel, vagy elégedettek kollaboráns részvételükkel megszolgált sorsukkal?

Az Európai Unió jelenleg egy gyarmat. A globalizáció igájától meg kell szabadulnia. Térjen vissza a keresztény gyökereihez. Egyesítse Európa nemzeteit egy világbirodalomba. Mentse meg az európaiak évezredes keresztény civilizációját. Ha nem teszi, akkor elpusztul, megsemmisül. Vége a komédiának!

 

Európai Társult Nemzetek Szövetsége

 

A jövőt tervezve a globalizáció érdeke az eurót gyengíteni ne legyen a dollár vetélytársa, az uniót hagyni szétesni, vagy bővíteni idegenekkel vallási, kulturális feszültségek növelésére. Ne erősödjön meg az unió, legyen gyarmat a globálizáció céljait szolgálva. Az európaiak érdeke ezzel ellentétes, nemzeteiket gazdaságilag, védelmileg és kulturálisan egyesíteni a világ feletti uralomért folyó globalizáló hatalmi harc ellenébe, amelyik a fehérek keresztény civilizációjának elpusztítására tör. Ilyen értelemben az Uralon túlra is, az orosz kultúra határáig, a Csendes-óceán partjáig terjed az európai keresztény civilizáció érdeke.

Az európai nemzetek nyelvük, kultúrájuk, identitásuk megőrzése mellett társulásba tömörülhetnének gazdaságuk, védelmi erejük integrálásával a globalizáló világgazdasági verseny kihívásainak kivédésére, a gazdaság hatékony mûködtetésére a szociális gondoskodás, a közjó legteljesebb biztosítása érdekében, valamit a gyarmatosító globalizáció elhárítására törekedve.

Az európai nemzetek olyan társulása jöjjön létre, amelyik elveti a keresztény- és Európa-ellenes globalizáló angolszász típusú XIX. századi vadkapitalizmust, az istentelenek uralmát. Visszatér a keresztény erkölcsi alapokon nyugvó, közjót teremtő, a XX. században már mûködött emberközpontú szociális piacgazdasági modellhez fejlesztve azt a köztulajdon bővítésével a szociális gondoskodás érdekében. Ami a kapitalizmus eddig ismert legfejlettebb, leghatékonyabb változata lehet. A különböző gazdasági fejlettségû országok számára nem valószínû, hogy szükséges a közös pénz. Összehangolt gazdaság viszont igen. Vámmentes és pénzmentes cserével, klíring elszámolással talán jobban járnának a társultak. A világpiaci versenyben is előnyhöz juthatnak összefogással...

A szövetkezés célja lehet kitörni az alacsony rendû globalizáció igájából, lerázni azt. Kiszabadulni a kamatszedő uzsora uralomból. Visszaszerezni a pénzügyi önállóságot a társultak számára. Egyesíteni a gazdaságot és a katonai erőket a védekezésre. Megőrizni a keresztény kultúrát és továbbvinni a fehér ember évezredes európai civilizációját.

Az európai társult nemzetek óriási erőt képviselnének. A 22 millió km2 Föld feletti hatalom, ennek mérhetetlen anyagi kincsei, a 700 millió főt kitevő lakosság munkaereje, évszázadok felhalmozódott tudásával, korszerû katonai erejével, két évezred keresztény kultúrájával az Istenbe vetett hitével, felebaráti szeretetével hosszú ideig a világ egyik, megkerülhetetlen hatalmává válhatnának. Ami még fontosabb az európai fehér emberek keresztény civilizációja így élheti túl az újkori Aranyborjú-imádó barbárok globalizáló támadását, és őrizheti meg a mindenható Istenbe vetett hitük fennmaradását. A francia szellemiség, a német technikai tudás, az orosz hatalmas anyagi gazdaság a társulást világbirodalommá teheti polgárainak, és a keresztény felebaráti szeretetből fakadóan a Föld többi lakóinak is a jóléte érdekében munkálkodva. Közös nyelvük az elegánsan gördülő francia lehetne. Ebben a társulásban Európán kívüli idegen nációknak, kultúráknak semmi keresnivalójuk! Európa az európaiaké!

 

Epilógus

 

Európát, a keresztényeket halálra ítélik. Európa bûne, hogy keresztény, az „eredendő bûntől" terhelt embert megváltani akaró Jézus Krisztust követi. Akit halálra ítéltek, felakasztottak, feltámadott, felebaráti szeretet hirdetésével azóta is töretlen a hatalma. Ezt akarják pusztítani! A keresztény Európa életben maradhat, ha visszatér keresztény gyökereihez és kitör a rabló globalizáció igájából, a gyarmati sorából. Az Aranyborjú-imádók globalizációja megbukott, vele együtt a multikulturális program is. A népeknek nem kell az istentelenek zagyvasága, a bábeli zûrzavar. Ezért ha Európa fel is adja magát, mi magyarok ne! Térjünk meg az egy Istenhez, Jézus Krisztus felebaráti szeretetéhez, a családhoz, hazánkhoz, az emberhez, a környezetünk, a természet védelméhez! Ha marad a habzó szájjal fröcsögve üvöltő cohnbenditek uniója, akkor lépjünk ki belőle! Csak az ádáz ellenségeinket veszíthetjük el. Addig se legyen eurónk! Legyen stabil forintunk és erős hadseregünk, gazdaságunk! Fogjunk össze! Keressünk barátokat, védelmet keleten! Legyünk mi is erősek és gazdagok. Ne féljünk kimondani az igazságot!

(a szerző mérnök, külkereskedő közgazdász)

 

( A teljes cikk a Leleplező 2011 júniusi számában...)

 

A LELEPLEZŐ KÖNYVÚJSÁGOT KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY RENDELJE MEG AZ ALÁBBI ERLÉRHETŐSÉGEN, A LEGÚJABB SZÁMTÓL AZ ELSŐ PÉLDÁNYOKIG:

SZLIMÁK HAJNALKA TEL: +36 20 221 95 77

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 115
Tegnapi: 476
Heti: 770
Havi: 5 345
Össz.: 1 674 367

Látogatottság növelés
Oldal: AZ EURÓPAI KERESZTÉNY CIVILIZÁCIÓ JÖVŐJE - Mándoki Andor
LELEPLEZŐ - ORSZÁGKRÓNIKA - LEGNAGYOBB MAGYAR ALTERNATÍV FOLYÓIRAT - © 2008 - 2024 - leleplezo.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »